Rozkaz L.1/2020

Rozkaz L.1/2020

Rozkaz L.1/2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

3 stycznia 2020 r.

Rozkaz L. 1/2020

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam inwentaryzację dnia 28.01.2020 roku na godzinę 18.30
w siedzibie Hufca ZHP Rumia.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z funkcji Komisję Stopni Instruktorskich:
• hm. Janusz Bisior
• hm. Dorota Korczakowska
• hm. Krzysztof Kohnke
• phm. Andrzeja Bolt
• phm. Izabela Walczak

Dziękuję za lata wytężonej pracy. Życzę powodzenia w dalszej służbie.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję Komisję Inwentaryzacyjną:
• phm. Alicja Gawinecka
• pwd. Adrian Bardo
• pwd. Kinga Brulińska

2.2.2. Mianuję Komisję Stopni Instruktorskich:
• hm. Magdalena Pielecka – szefowa Komisji
• hm. Aleksandra Piotrowska
• phm. Karolina Zdrojewska
• phm. Filip Bardo

Życzę owocnej służby!

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania Drużynowych:

3.3.1. Zwalniam pwd. Karolinę Wilczyńską z funkcji drużynowej 6RWDH.
3.3.2. Mianuję sam. Wiktorię Zamojską na funkcję drużynowej 6RWDH.
3.3.3. Zwalniam pwd. Annę Wysocką z funkcji drużynowej 20 Próbnej Drużynie Wędrowniczej.
3.3.4. Mianuję phm. Dawida Zdrojewskiego na funkcję drużynowego 20 Próbnej Drużyny Wędrowniczej.


CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Jabłońska