Rozkaz L.2/2020

Rozkaz L.2/2020

Rozkaz L.2/2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

27 kwietnia 2020 r.

Rozkaz L. 2/2020

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż zgodnie z uchwałą nr 01/2020 Zarządu Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej z dnia 31 stycznia 2020 roku został powołany oddział Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej przy Hufcu ZHP Rumia.
1.2.2. Informuję, iż zgodnie z uchwałą nr 02/2020 Zarządu Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej z dnia 31 stycznia 2020 roku powołano:
• na funkcję Komendanta Oddziału Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Rumia hm. Mariusza Piotrowskiego
• na funkcję Skarbnika Oddziału Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Rumia hm. Patrycję Jabłońską.


2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z funkcji Komisję Inwentaryzacyjną:
• phm. Alicja Gawinecka
• pwd. Adrian Bardo
• pwd. Kinga Brulińska

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję hm. Mariusza Piotrowskiego na funkcję Komendanta Bazy
w Potęgowie z dniem 1 marca 2020 roku.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję 6 Rumską Wodną Drużynę Harcerską im. Lucjana Skierki w skład Szczepu „Winorośl”.
5.3.2. Mianuję Próbną Drużynę Survivalowo – Harcerską w skład Związku Drużyn „Skała”.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 lutego 2020 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki HO. Sandrze Michalskiej.
– opiekun próby: phm. Leszek Iwiński

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 kwietnia 2020 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Wiktorii Knapik.
– opiekun próby: hm. Aleksandra Piotrowska
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 kwietnia 2020 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Alicji Nowosadzkiej.
– opiekun próby: hm. Mariusz Piotrowski

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały wszystkim wędrownikom i instruktorom pełniącym służbę podczas epidemii COVID-19. Nie ma nic bardziej budującego niż służba na rzecz społeczności lokalnej, potrzebujących, samotnych. Każde środowisko
w naszym hufcu zaangażowało się w jakąś formę służby – brawo! Informacje, które od Was do mnie spływają poruszają serce i budują – razem możemy więcej. Mam nadzieję, że już wkrótce, dzięki Waszej służbie, spotkamy się wspólnie na harcerskim szlaku.


CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Jabłońska