Rozkaz L.3/2020

Rozkaz L.3/2020

Rozkaz L.3/2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

30 czerwca 2020 r.

Rozkaz L. 3/2020

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1    Podaję do wiadomości, że z dniem 30.06.2020 zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druhny pwd. Patrycji Parulskiej.

10.2   Podaję do wiadomości, że z dniem 30.06.2020 zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druha hm. Krzysztofa Kohnke.

10.3   Podaję do wiadomości, że z dniem 30.06.2020 zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druha ćw. Stanisława Biegowskiego.

10.4   Podaję do wiadomości, że z dniem 30.06.2020 zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druha phm. Krzysztofa Talar.

 

10.5   Podaję do wiadomości, że z dniem 30.06.2020 zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druha pwd. Tomasza Rózgi.  

 
13.    Inne

13.1    Udzielam urlopu instruktorskiego na rok 2020 Druhowi phm. Jarosławowi Marszałł.


CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Jabłońska