Rozkaz L.4/2020

Rozkaz L.4/2020

Rozkaz L.4/2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

2 listopada 2020 r.

Rozkaz L. 4/2020

Druhny i Druhowie,

służba jest nieodłącznym elementem naszej harcerskiej działalności. W tych trudnych czasach epidemii służba jest nieocenionym wkładem harcerzy w społeczeństwo. Zachęcam wszystkich instruktorów i pełnoletnich wędrowników do służby na rzecz społeczeństwa lokalnego. Jak widzimy w statystykach – najbardziej narażeni są seniorzy. Zachęcam więc do wsparcia swoich sąsiadów i dołączenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, ale nie zapominajcie o tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy w codziennych czynnościach.

1. Zarządzenia i informacje

1.2.     Informacje


1.2.1   Informuję o decyzji „Wielkiej Kapituły” z dnia 24.09.2020 roku oraz przyznaję medale „Za zasługi dla harcerstwa w Rumi” Druhom i Druhnom:

  • Grażyna Gąsiorek – medal złoty
  • Janusz Bisior – medal złoty
  • Marek Opajdowski – medal srebrny

2. Hufiec

2.2     Mianowania w komendzie hufca

 

2.2.1   Mianuję Druha phm. Dawida Zdrojewskiego szefem sztabu akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.

3. Gromady, drużyny

3.2     Zmiany organizacyjne

3.2.1   Zamykam negatywnie okres próbny Próbnej Drużynie Surwiwalowo-Harcerskiej.

3.3     Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1   Zwalniam z funkcji drużynowego Próbnej Drużyny Surwiwalowo-Harcerskiej Druha phm. Andrzeja Jóźwiaka.

3.3.2   Zwalniam z funkcji drużynowego 20 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czarnych Beretów Druha ćw. Stanisława Biegowskiego.

3.3.3   Zwalniam z funkcji drużynowego 25 Starszoharcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów „Kniejołazy” Druha pwd. Tomasza Karczewskiego.

3.3.4   Mianuję wyw. Rafała Grzybowskiego drużynowym 20 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czarnych Beretów.

3.3.5   Mianuję phm. Konrada Piotrowskiego drużynowym 25 Starszoharcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów „Kniejołazy”.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3     Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1   Zwalniam z funkcji komendanta szczepu „Harcerski Szczep Leśnego Wampum” Druha hm. Mariusza Piotrowskiego.

5.3.2   Mianuję phm. Konrada Piotrowskiego komendantem szczepu „Harcerski Szczep Leśnego Wampum”.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1     Zaliczam służbę instruktorską za rok 2019/2020 następującym Druhnom i Druhom:


– phm. Alicji Gawineckiej

– hm. Aleksandrze Piotrowskiej

– hm. Mariuszowi Piotrowskiemu

– pwd. Kindze Brulińskiej

– pwd. Dagmarze Dzięcielskiej

– phm. Dawidowi Zdrojewskiemu

– hm. Bogdanowi Formella

– hm. Januszowi Bisior

– hm. Dorocie Korczakowskiej

– phm. Januszowi Korczakowskiemu

– phm. Katarzynie Chudy

– pwd. Karolinie Wilczyńskiej

– pwd. Agnieszce Łuczyńskiej

– hm. Andrzejowi Grochowskiemu

– pwd. Mateuszowi Potrackiemu

– phm. Joannie Bielińskiej

– phm. Karolinie Zdrojewskiej

– phm. Filipowi Bardo

– pwd. Zuzannie Roś

– pwd. Adrianowi Bardo

– hm. Magdalenie Pieleckiej

– phm. Konradowi Piotrowskiemu

– phm. Aleksandrze Prena

– phm. Andrzejowi Jóźwiak

– hm. Grażynie Gąsiorek

– pwd. Samborowi Sadowskiemu

– phm. Izabeli Walczak

– phm. Andrzejowi Bołt

– phm. Tadeuszowi Kniaziew

– phm. Wojciechowi Hintzke

– phm. Lechowi Romanowskiemu

– pwd. Monice Radskiej

– pwd. Pawłowi Radskiemu

– pwd. Renacie Woźniak

– phm. Leszkowi Iwińskiemu

– phm. Benedyktowi Szreder

– pwd. Natalii Kwiatkowskiej

– phm. Krzysztofowi Konopczyńskiemu

– pwd. Tomaszowi Karczewskiemu

– phm. Jadwidze Foras

– phm. Maciejowi Pach-Rudnickiemu

 

8.2       Nie zaliczam służby instruktorskiej za rok 2019/2020 Druhnie pwd. Paulinie Mrozik z powodu braku jakiejkolwiek pracy na rzecz Hufca ZHP Rumia.

Nie zaliczam służby instruktorskiej za rok 2019/2020 Druhowi phm. Jarosławowi Marszałł z powodu urlopu instruktorskiego.

12. Pochwały

12.1    Udzielam pochwały Druhnie pwd. Kindze Brulińskiej za sprawne przeprowadzenie akcji „Harcerze Pamiętają”.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska