Rozkaz L.3/2021

Rozkaz L.3/2021

Rozkaz L.3/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

8 kwietnia 2021 r.

Rozkaz L. 3/2021

  1. Drużyny

 

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

 

3.3.1 Mianuję na funkcję drużynowego 1RDW Agat Druha phm. Janusza Korczakowskiego.

 

3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowej 5WRDH Druhnę hm. Dorotę Korczakowską.

 

  1. Szczepy, związku drużyn

 

5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

 

5.3.1 Mianuję na funkcję Komendanta Związku Drużyn „Skała” Druha phm. Janusza Korczakowskiego.

 

 

  1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkowstwa

 

 

10.1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Doroty Korczakowskiej z dniem 31.03.2021.

 

10.2 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Janusza Korczakowskiego z dniem 31.03.2021.

 

  1. Inne

 

13.1 Podaję do wiadomości listę delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym:

LISTA DELEGATÓW Z CZYNNYM I BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM

Lp.Stopień, imię i nazwiskoFunkcja
1phm. Alicja GawineckaCzłonkini KH
2hm. Aleksandra PiotrowskaSkarbnik, Drużynowa 17RDH
3hm. Patrycja ŁukawskaKomendant Hufca
4phm. Dawid ZdrojewskiCzłonek KH, komendant szczepu
5hm. Mariusz PiotrowskiCzłonek KH, Drużynowy 24HDCzB
6hm. Bogdan FormellaDrużynowy 11HDCzB
7hm. Janusz BisiorPrzewodniczący Kręgu Horyzont
8hm. Dorota KorczakowskaDrużynowa 5WRDH
9hm. Andrzej GrochowskiPrzyboczny 11HDCzB
10phm. Katarzyna ChudyDrużynowa 1DHNS
11phm. Janusz KorczakowskiDrużynowy 1RDW, Komendant Związku Drużyn
12phm. Tadeusz KniaziewPrzyboczny 11HDCzB
13pwd. Mateusz PotrackiDrużynowy 13 HDZB
14phm. Joanna BielińskaPrzyboczna 17RDH
15phm. Karolina ZdrojewskaCzłonkini KSI
16phm. Filip BardoCzłonek KSI
17pwd. Zuzanna RośDrużynowa 20RDSCzB
18hm. Magdalena PieleckaPrzewodnicząca KSI
19pwd. Adrian BardoPrzyboczny 20RDSCzB
20phm. Konrad PiotrowskiDrużynowy 28GZ, komendant szczepu
21pwd. Dagmara DzięcielskaCzłonkini KH, Drużynowa 22GZ
22phm. Aleksandra PrenaDrużynowa 21HDCzB
23phm. Benedykt SzrederPrzyboczny 24HDCzB
24pwd. Tomasz KarczewskiDrużynowy 25SDCzB
25pwd. Kinga BrulińskaCzłonkini KH, Drużynowa 33RDHCzB
26phm. Leszek IwińskiPrzewodniczący KICzB
27ćw. Rafał GrzybowskiDrużynowy 20RDHCzB

 

  

 

 

 

LISTA DELEGATÓW Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM

Lp.Stopień, imię i nazwiskoFunkcja
1pwd. Monika RadskaInstruktor Hufca
2pwd. Paweł RadskiInstruktor Hufca
3pwd. Wojciech HintzkeInstruktor Hufca
4phm. Paulina MrozikInstruktor Hufca
5phm. Krzysztof KonopczyńskiInstruktor Hufca
6pwd. Sambor SadowskiInstruktor Hufca
7hm. Grażyna GąsiorekInstruktor Hufca
8phm. Andrzej JóźwiakInstruktor Hufca
9pwd. Renata WoźniakInstruktor Hufca
10phm. Izabela WalczakInstruktor Hufca

 

 


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska