Rozkaz L.4/2021

Rozkaz L.4/2021

Rozkaz L.4/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

29 kwietnia 2021 r.

Rozkaz L. 4/2021

  1. Drużyny

 

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

 

3.3.1 Mianuję na funkcję drużynowego 20GZ Druha ćw. Grzegorza Fiedorowicza.

 

 

 

  1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkowstwa

 

 

10.1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo ćw. Grzegorza Fiedorowicza z dniem 19.04.2021.

 

10.2 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Agnieszki Łuczyńskiej z dniem 20.04.2021.

 

10.3 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Macieja Pach-Rudnickiego z dniem 02.04.2021.

 

  1. Inne

 

13.1 Mianuję na funkcję przybocznego 1DHNS Druha phm. Jarosława Marszałł.

 

13.2 Podaję do wiadomości uzupełnioną listę delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym:

LISTA DELEGATÓW Z CZYNNYM I BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM

Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 phm. Alicja Gawinecka Członkini KH
2 hm. Aleksandra Piotrowska Skarbnik, Drużynowa 17RDH
3 hm. Patrycja Łukawska Komendant Hufca
4 phm. Dawid Zdrojewski Członek KH, komendant szczepu
5 hm. Mariusz Piotrowski Członek KH, Drużynowy 24HDCzB
6 hm. Bogdan Formella Drużynowy 11HDCzB
7 hm. Janusz Bisior Przewodniczący Kręgu Horyzont
8 hm. Dorota Korczakowska Drużynowa 5WRDH
9 hm. Andrzej Grochowski Przyboczny 11HDCzB
10 phm. Katarzyna Chudy Drużynowa 1DHNS
11 phm. Janusz Korczakowski Drużynowy 1RDW, Komendant Związku Drużyn
12 phm. Tadeusz Kniaziew Przyboczny 11HDCzB
13 pwd. Mateusz Potracki Drużynowy 13 HDZB
14 phm. Joanna Bielińska Przyboczna 17RDH
15 phm. Karolina Zdrojewska Członkini KSI
16 phm. Filip Bardo Członek KSI
17 pwd. Zuzanna Roś Drużynowa 20RDSCzB
18 hm. Magdalena Pielecka Przewodnicząca KSI
19 pwd. Adrian Bardo Przyboczny 20RDSCzB
20 phm. Konrad Piotrowski Drużynowy 28GZ, komendant szczepu
21 pwd. Dagmara Dzięcielska Członkini KH, Drużynowa 22GZ
22 phm. Aleksandra Prena Drużynowa 21HDCzB
23 phm. Benedykt Szreder Przyboczny 24HDCzB
24 pwd. Tomasz Karczewski Drużynowy 25SDCzB
25 phm. Kinga Brulińska Członkini KH, Drużynowa 33RDHCzB
26 phm. Leszek Iwiński Przewodniczący KICzB
27 ćw. Rafał Grzybowski Drużynowy 20RDHCzB
29 pwd. Agnieszka Łuczyńska Członkini zespołu programowego
30 ćw. Grzegorz Fiedorowicz Drużynowy 20GZ

 

 

 

LISTA DELEGATÓW Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM

Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 pwd. Monika Radska Instruktor Hufca
2 pwd. Paweł Radski Instruktor Hufca
3 phm. Wojciech Hintzke Instruktor Hufca
5 phm. Krzysztof Konopczyński Instruktor Hufca
6 pwd. Sambor Sadowski Instruktor Hufca
7 hm. Grażyna Gąsiorek Instruktor Hufca
8 phm. Andrzej Jóźwiak Instruktor Hufca
9 pwd. Renata Woźniak Instruktor Hufca
10 phm. Izabela Walczak Instruktor Hufca
11 phm. Maciej Pach-Rudnicki Instruktor Hufca

 


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska