Rozkaz L.5/2021

Rozkaz L.5/2021

Rozkaz L.5/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

30 czerwca 2021 r.

Rozkaz L. 5/2021

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2021 roku zamykam
z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodniczki HO. Aleksandrze Machuli.
– opiekun próby: phm. Alicja Gawinecka
7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1 Z dniem 14.06.2021 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia Druhnę przewodniczkę Aleksandrę Machulę.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa.

10.1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Krzysztofa Kohnke z dniem 09.03.2021.

10.2 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Lecha Romanowskiego z dniem 30.04.2021.

10.3 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Andrzeja Bolta z dniem 30.04.2021


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska