Rozkaz L.5/2021

Rozkaz L.5/2021

Rozkaz L.5/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

30 czerwca 2021 r.

Rozkaz L. 5/2021

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika


7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 kwietnia 2021 roku zamykam
z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodniczki HO. Aleksandrze Machuli.
-opiekun próby: phm. Alicja Gawinecka
7.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 kwietnia 2021 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki HO. Marcie Woronowicz.
-opiekun próby: phm. Alicja Gawinecka
7.1.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2021 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki sam. Agnieszce Dzięcielskiej.
-opiekun próby: phm. Dawid Zdrojewski
7.1.4 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2021 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki sam. Julii Szmulewskiej.
-opiekun próby: hm. Mariusz Piotrowski

7.2 Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki


7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2021 otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie HO. Klaudii Lietzau.
– opiekun próby: hm. Aleksandra Piotrowska

7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni


7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2021 otwieram próbę na stopień podharcmistrza Druhowi pwd. Samborowi Sadowskiemu.
– opiekun próby: hm. Aleksandra Piotrowska

7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów


7.5.1 Z dniem 14.06.2021 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia Druhnę przewodniczkę Aleksandrę Machulę.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkowstwa


10.1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo hm. Krzysztofa Kohnke z dniem 09.03.2021.

10.2 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Lecha Romanowskiego z dniem 30.04.2021.

10.3 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo phm. Andrzeja Bolta z dniem 30.04.2021


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska