Rozkaz L.7/2021

Rozkaz L.7/2021

Rozkaz L.7/2021

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

5 października 2021 r.

Rozkaz L. 7/2021

1. Zarządzenia i informacje

1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Rumia 4 listopada 2021 roku na godzinę 18.00 w siedzibie Hufca ZHP Rumia.
1.1.2. Głosem decydującym dysponują następujący uczestnicy zjazdu:

LISTA DELEGATÓW Z CZYNNYM I BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM
Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 phm. Alicja Gawinecka Członkini KH
2 hm. Aleksandra Piotrowska Skarbnik, Drużynowa 17 RDH
3 hm. Patrycja Łukawska Komendant Hufca
4 phm. Dawid Zdrojewski Członek KH, komendant szczepu
5 hm. Mariusz Piotrowski Członek KH, Drużynowy 24 HDCzB
6 hm. Bogdan Formella Drużynowy 11 HDCzB
7 hm. Janusz Bisior Przewodniczący Kręgu Horyzont
8 hm. Dorota Korczakowska Drużynowa 5 WRDH
9 hm. Andrzej Grochowski Przyboczny 11 HDCzB
10 phm. Katarzyna Chudy Drużynowa 1 DHNS
11 phm. Janusz Korczakowski Drużynowy 1 RDW, Komendant Związku Drużyn
12 phm. Tadeusz Kniaziew Przyboczny 11 HDCzB
13 pwd. Mateusz Potracki Drużynowy 13 HDZB, członek KR
14 phm. Joanna Bielińska Przyboczna 17 RDH, członkini KR
15 phm. Karolina Zdrojewska Członkini KSI
16 phm. Filip Bardo Członek KSI
17 pwd. Zuzanna Roś Drużynowa 20 RDSCzB, Szefowa KR
18 hm. Magdalena Pielecka Przewodnicząca KSI
19 pwd. Adrian Bardo Przyboczny 20 RDSCzB, członek KR
20 phm. Konrad Piotrowski Drużynowy 28 GZ, komendant szczepu
21 pwd. Dagmara Dzięcielska Członkini KH, Drużynowa 22 GZ
22 phm. Aleksandra Prena Drużynowa 21 HDCzB
23 phm. Benedykt Szreder Przyboczny 24 HDCzB
24 pwd. Tomasz Karczewski Drużynowy 25 SDCzB
25 phm. Kinga Brulińska Członkini KH, Drużynowa 33 RDHCzB
26 phm. Leszek Iwiński Przewodniczący KICzB
27 ćw. Rafał Grzybowski Drużynowy 20RDHCzB
28 hm. Grażyna Gąsiorek Członkini KR
29 pwd. Aleksandra Machula Przyboczna 22 GZ
30 pwd. Agnieszka Łuczyńska Członkini zespołu programowego
31 HO. Agnieszka Dzięcielska Drużynowa 20 GZ
32 pwd. Karolina Wilczyńska Przyboczna w 20 RDHCzB
33 phm. Jarosław Marszałł Przyboczny w 1 DHNS

1.1.3 Lista osób z biernym prawem wyborczym:

LISTA DELEGATÓW Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM
Stopień, imię i nazwisko Funkcja
pwd. Monika Radska Instruktor Hufca
pwd. Paweł Radski Instruktor Hufca
phm. Wojciech Hintzke Instruktor Hufca
phm. Krzysztof Konopczyński Instruktor Hufca
pwd. Sambor Sadowski Instruktor Hufca
phm. Andrzej Jóźwiak Instruktor Hufca
pwd. Renata Woźniak Instruktor Hufca
phm. Izabela Walczak Instruktor Hufca
phm. Andrzej Bolt Instruktor Hufca
phm. Lech Romanowski Instruktor Hufca
phm. Maciej Pach-Rudnicki Instruktor Hufca
phm. Jadwiga Foras Instruktor Hufca
7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.09.2021 roku zamykam
z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki Druhnie Natalii Sobocińskiej.
7.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.09.2021 roku zamykam
z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika Druhowi Stanisławowi Biegowskiemu.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.09.2021 otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie HO. Agnieszce Dzięcielskiej.

– opiekun próby – phm. Dawid Zdrojewski

7.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.09.2021 roku zamykam
z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni Druhnie Annie Wysockiej.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2020/2021 następującym Druhnom i Druhom:

pwd. Karolina Wilczyńska
phm. Jadwiga Foras

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkowstwo pwd. Karolinie Wilczyńskiej z dniem 09.09.2021.

13. Inne

13.1 Mianuję na funkcję przybocznej w 20RDHCzB Druhnę pwd. Karolinę Wilczyńską.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ hm Patrycja Łukawska