Rozkaz L.1/2022

Rozkaz L.1/2022

Rozkaz L.1/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

13 stycznia 2022 r.

Rozkaz L. 1/2022

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje Wyjątki z rozkazu Rozkaz L.26/2021 Komendant Chorągwi Gdańskiej

2. HUFCE

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.4. Podaję do wiadomości wyniki wyborów na Zjeździe Hufca Rumia, który odbył się w terminie 4 listopada 2021 r.:
Komenda Hufca:
phm. Joanna BIELIŃSKA – komendantka hufca
Weronika KACZMARSKA – skarbniczka hufca
phm. Filip BARDO – członek komendy hufca ds. promocji i komunikacji
phm. Kinga BRULIŃSKA – członkini komendy hufca ds. programu
pwd. Dagmara DZIĘCIELSKA – członkini komendy hufca ds. kształcenia
hm. Pielecka MAGDALENA – z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
phm. Dawid ZDROJEWSKI – członek komendy hufca ds. organizacyjnych

8. HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam kadrę obozu Hufca Rumia w Siemianach, który odbył się w terminie 27 czerwca- 10 lipca 2021 r.:
phm. Filip BARDO – komendant
pwd. Zuzanna ROŚ – kwatermistrz
(…)
8.1.13. Zwalniam kadrę obozu Hufca Rumia w Żywcu, który odbył się w terminie 01-08.08.2021 r.:
hm. Mariusz PIOTROWSKI – komendant
phm. Kinga BRULIŃSKA – kwatermistrz
(…)
8.1.15. Zwalniam kadrę obozu Hufca Rumia, który odbył się w Szklanej Hucie w terminie 9-22 sierpnia 2021 r.:
phm. Kinga BRULIŃSKA – komendant
pwd. Mateusz POTRACKI – kwatermistrz
(…)
8.1.19. Zwalniam kadrę obozu Hufca Rumia w Szklanej Hucie, który odbył się w terminie 16-22 sierpnia 2021 r.:
phm. Kinga BRULIŃSKA – komendant
pwd. Mateusz POTRACKI – kwatermistrz
(…)

14. ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam ważność Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej:
nr 1085/2021 – phm. Alicja GAWINECKA – Hufiec Rumia
Uprawnienia ważne są do 28.02.2022 r.
14.3.2. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej:
nr 1093/2021 – hm. Patrycja ŁUKAWSKA – Hufiec Rumia
Uprawnienia ważne są do 28.02.2022 r.

3. Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Informuję, że Komenda Hufca podjęła uchwałę nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie rozwiązania 7 Drużyny Harcerskiej Zielonych Beretów “Watra”7. 3.2.2 Informuję, że Komenda Hufca podjęła uchwałę nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie rozwiązania 27 Próbnej Drużyny Wędrowniczej w Redzie

7 Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki przewodniczki Druhnie Weronice Kureckiej
– opiekun próby – hm. Bogdan Formella
7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2021 otwieram próbę na stopień podharcmistrza Druhowi pwd. Tomaszowi Karczewskiemu.
– opiekun próby – hm. Mariusz Piotrowski
7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Z dniem 17.12.2021 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia Druha pwd. Rafała Grzybowskiego.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska