Rozkaz L.4/2022

Rozkaz L.4/2022

Rozkaz L.4/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

7 kwietnia 2022 r.

Rozkaz L. 4/2022

7.2 Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.03.2022 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie HO Kindze Korczakowskiej
– opiekun próby: phm. Janusz Korczakowski

13. Inne

13.1 Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę naszego hufca oraz służbę niesioną osobom potrzebującym.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska