Rozkaz L.5/2022

Rozkaz L.5/2022

Rozkaz L.5/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

5 maja 2022 r.

Rozkaz L. 5/2022

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 21 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czerwonych Beretów phm. Aleksandrę Prenę, dziękując jej za pełnioną służbę.
3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowego 21 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czerwonych Beretów druha HO. Aleksandra Bratnikow, życząc mu powodzenia i wytrwałości na tej funkcji.

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 grudnia 2021 roku zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodnika druhowi HO. Aleksandrowi Bratnikow.
-opiekun próby – hm. Aleksandra Piotrowska
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2022 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie HO. Sandrze Kułakowskiej.
– opiekun próby – hm. Mariusz Piotowski
7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2022 otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi HO. Franciszkowi Domarus.
– opiekun próby – hm. Andrzej Grochowski
7.2.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2022 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie sam. Katarzyny Gawineckiej
– opiekun próby – phm. Kinga Brulińska
7.2.4 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2022 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie pion. Zuzannie Bużan
– opiekun próby – phm. Kinga Brulińska
7.2.5 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2022 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie sam. Zofii Gawineckiej
– opiekun próby – phm. Kinga Brulińska


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska