Rozkaz L.6/2022

Rozkaz L.6/2022

Rozkaz L.6/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

Wyjątki z rozkazu Rozkaz L.07/2022 komendanta chorągwi z dnia 16 maja 2022 r.

2 czerwca 2022 r.

Rozkaz L. 6/2022

13. ODZNACZENIA, POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA

13.3.Wyróżnienia
13.3.1. Przyznaję dyplom ukończenia warsztatów „Kwatermistrzowska Akcja Szkoleniowa 2022 – KASa on-line”, który odbył się w terminie 15.03.2022 – 30.04.2022 r. 7/2022 Aleksandra PIOTROWSKA – Hufiec Rumia 31/2022 Mariusz PIOTROWSKI – Hufiec Rumia 47/2022 Sylwia MADEJ – Hufiec Rumia

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 czerwca 2022 roku zamykam z wynikiem pozytywnym na stopień przewodniczki druhnie HO. Kindze Konopczyńskiej.
– opiekun próby – hm. Mariusz Piotrowski
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 czerwca 2022 otwieram próbę na a stopień przewodnika druhowi ćw. Michałowi Łączyńskiemu.
– opiekun próby – hm. Aleksandra Piotrowska
7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.06.2022 otwieram próbę na stopień na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Agnieszce Łuczyńskiej.
– opiekun próby – phm. Alicja Gawinecka


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska