Rozkaz L. 7/2022

Rozkaz L. 7/2022

Rozkaz L. 7/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

29 czerwca 2022 r.

Rozkaz L. 7/2022

7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1 Z dniem 18.06.2022 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia druhnę pwd. Kingę Konopczyńską.
7.5.2 Z dniem 18.06.2022 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia druha pwd. Aleksandra Bratnikow.
10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10. 1 Na podstawie pkt. 3 Uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP przywracam członkostwo pwd. Karoliny Wilczyńskiej z dniem 29.06.2022.

13. Inne

13.1 Dziękuję druhnie Agnieszce Domarus i 11HDCzB za zorganizowanie ogniska kończącego rok harcerski.


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska