Rozkaz L. 8/2022

Rozkaz L. 8/2022

Rozkaz L. 8/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

17 sierpnia 2022 r.

Rozkaz L. 8/2022

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów


2.3.1. Z dniem 18.08.2022 r. powołuję Sztab Rodzinnego Harcowania w składzie:
hm. Aleksandra Piotrowska – komendantka Rodzinnego Harcowania
phm. Konrad Piotrowski – oboźny
hm. Mariusz Piotrowski – członek sztabu
pwd. Aleksander Bratnikow – członek sztabu
pwd. Kinga Konopczyńska – członek sztabu
Michał Łączyński – członek sztabu
Beata Niedbał, Agata Smilgin – zabezpieczenie medyczne

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 20 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czarnych Beretów pwd. Zuzannę Roś, dziękując jej za pełnioną służbę.
3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowej 20 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czarnych Beretów druhnę HO. Sylwię Madej, życząc jej powodzenia i wytrwałości na tej funkcji.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowej 22 Gromady Zuchowej pwd. Dagmarę Dzięcielską, dziękując jej za pełnioną służbę.
3.3.4 Mianuję na funkcję drużynowej 22 Gromady Zuchowej druhnę sam. Katarzynę Gawinecką, życząc jej powodzenia i wytrwałości na tej funkcji.

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 lipca 2022 roku zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie HO. Agnieszce Dzięcielskiej
-opiekun próby – phm. Dawid Zdrojewski
7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Z dniem 09.08.2022 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia druhnę pwd. Agnieszkę Dzięcielską.
7.5.2 Z dniem 01.08.2022 przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia druha pwd. Dariusza Mazura


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska