Rozkaz L. 9/2022

Rozkaz L. 9/2022

Rozkaz L. 9/2022

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

8 września 2022 r.

Rozkaz L. 9/2022

1. Zarządzenia i informacje

1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Rumia celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi oraz Komisji Rewizyjnej Hufca na 06 października 2022 roku, na godzinę 19.00. Zjazd odbędzie się przy ulicy Włókienniczej 14 A w Rumi.

3. Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Otwieram okres próbny Próbnej Drużyny Harcerskiej w strukturach Związku Drużyn “Skała”
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 24 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów druha hm. Mariusza Piotrowskiego, dziękując za pełnioną służbę.
3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowej 24 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów druhnę pwd. Kingę Konopczyńską, życząc jej powodzenia i wytrwałości na tej funkcji.
3.3.3 Mianują na funkcję drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej druhnę HO Agnieszkę Domarus.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowego 28 Gromady Zuchowej “Stumilowy Las” w Redzie druha phm. Konrada Piotrowskiego, dziękując za pełnioną służbę.
3.3.4 Mianuję na funkcję drużynowej 28 Gromady Zuchowej “Stumilowy Las” w Redzie druhnę HO Klaudię Lietzau, życząc jej powodzenia i wytrwałości na tej funkcji.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2021/2022 następującym Druhnom i Druhom:
hm. Patrycja Łukawska
phm. Alicja Gawinecka
hm. Aleksandra Piotrowska
phm. Dawid Zdrojewski
hm. Mariusz Piotrowski
hm. Bogdan Formella
hm. Janusz Bisior
hm. Dorota Korczakowska
hm. Andrzej Grochowski
phm. Katarzyna Chudy
phm. Janusz Korczakowski
phm. Tadeusz Kniaziew
pwd. Mateusz Potracki
phm. Karolina Zdrojewska
phm. Filip Bardo
pwd. Zuzanna Roś
hm. Magdalena Pielecka
pwd. Adrian Bardo
phm. Konrad Piotrowski
pwd. Dagmara Dzięcielska
phm. Aleksandra Prena
pwd. Tomasz Karczewski
phm. Kinga Brulińska
phm. Leszek Iwiński
hm. Grażyna Gąsiorek
pwd. Agnieszka Łuczyńska
pwd. Monika Radska
pwd. Paweł Radski
phm. Wojciech Hintzke
phm. Krzysztof Konopczyński
pwd. Sambor Sadowski
phm. Andrzej Jóźwiak
pwd. Renata Woźniak
phm. Izabela Walczak
phm. Andrzej Bolt
phm. Lech Romanowski
phm. Jarosław Marszałł
pwd. Karolina Wilczyńska pwd. Rafał Grzybowski

13. Inne

13.1 Mianuję na funkcję przybocznego 24 HDCzB druha hm. Mariusza Piotrowskiego.
13.2 Podaję do wiadomości uzupełnioną listę delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym:

LISTA DELEGATÓW Z CZYNNYM I BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM
Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 phm. Alicja Gawinecka Członkini Komisji Rewizyjnej
2 hm. Aleksandra Piotrowska Drużynowa 17RDH
3 hm. Patrycja Łukawska Przewodnicząca KSI
4 phm. Dawid Zdrojewski Członek KH, komendant szczepu
5 hm. Mariusz Piotrowski Przyboczny 24 HDCzB
6 hm. Bogdan Formella Drużynowy 11HDCzB
7 hm. Janusz Bisior Przewodniczący Kręgu Horyzont
8 hm. Dorota Korczakowska Drużynowa 5WRDH
9 hm. Andrzej Grochowski Przyboczny 11HDCzB
10 phm. Katarzyna Chudy Drużynowa 1DHNS
11 phm. Janusz Korczakowski Drużynowy 1RDW, Komendant Związku Drużyn
12 phm. Tadeusz Kniaziew Przyboczny 11HDCzB
13 pwd. Mateusz Potracki Drużynowy 13 HDZB
14 phm. Joanna Bielińska Komendant hufca, Przyboczna 17RDH
15 phm. Karolina Zdrojewska Członkini KSI
16 phm. Filip Bardo Członek KSI
17 pwd. Zuzanna Roś Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
18 hm. Magdalena Pielecka Członek KH
19 pwd. Adrian Bardo Członek Komisji Rewizyjnej
20 phm. Konrad Piotrowski komendant szczepu
21 pwd. Dagmara Dzięcielska Członkini KH,
22 pwd. Aleksander Bratnikow Drużynowy 21HDCzB
24 pwd. Tomasz Karczewski Drużynowy 25SDCzB
25 phm. Kinga Brulińska Członkini KH, Drużynowa 33RDHCzB
26 phm. Leszek Iwiński Przewodniczący KICzB
27 pwd. Rafał Grzybowski Drużynowy 20RDHCzB
28 pwd. Agnieszka Łuczyńska Członkini zespołu programowego
29 pwd. Agnieszka Dzięcielska Drużynowa 20GZ
30 hm. Grażyna Gąsiorek Członkini Komisji Rewizyjnej
31 HO. Weronika Kaczmarska Skarbniczka hufca
32 pwd. Kinga Konopczyńska Drużynowa 24 HDCzB
33 HO. Klaudia Lietzau Drużynowa 28 GZ
34 Sam. Katarzyna Gawinecka Drużynowa 22GZ
35 HO. Sylwia Madej Drużynowa 20 RDHCzB
36 phm. Jarosław Marszałł Przyboczny 1DHNS
LISTA DELEGATÓW Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM
Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 pwd. Monika Radska Instruktor Hufca
2 pwd. Paweł Radski Instruktor Hufca
3 phm. Wojciech Hintzke Instruktor Hufca
5 phm. Krzysztof Konopczyński Instruktor Hufca
6 pwd. Sambor Sadowski Instruktor Hufca
7 pwd. Karolina Wilczyńska Instruktor Hufca
8 phm. Andrzej Jóźwiak Instruktor Hufca
9 pwd. Renata Woźniak Instruktor Hufca
10 phm. Izabela Walczak Instruktor Hufca
11 pwd. Dariusz Mazur Instruktor Hufca
12 phm. Aleksandra Prena Instruktor Hufca

 


Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Joanna Bielińska