Rozkaz L. 9/2015

Rozkaz L. 9/2015

Rozkaz L. 9/2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 grudzień 2015 r.

Rozkaz L. 9/2015

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.23/2015 z dnia 03.12.2015 r.
2.3.2. Podaję do wiadomości wyniki wyborów na Zjeździe Zwykłym Hufca Rumia, który odbył się w terminie 19 listopada 2015 r.:

KOMENDA HUFCA
hm. Bogdan FORMELLA – komendant
phm. Aleksandra PIOTROWSKA – skarbnik
phm. Tadeusz KNIAZIEW – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Alicja GAWINECKA – członek komendy ds. programu i pracy z kadrą
phm. Patrycja JABŁOŃSKA – członek komendy ds. współpracy z zagranicą
pwd. Adam PERKOWSKI – członek komendy ds. żeglarstwa i ratownictwa

KOMISJA REWIZYJNA
phm. Krzysztof TALAR – przewodniczący
hm. Grażyna GĄSIOREK – wiceprzewodnicząca
hm. Zofia BORAKOWSKA – członek
phm. Andrzej BOLT – członek

2.Hufiec

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.11.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh H.O Tomaszowi Rózga, opiekun próby phm Tadeusz Kniaziew.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.11.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh ćwik Adrianowi Bardo, opiekun próby phm Aleksandra Prena.
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.11.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh sam. Zuzannie Roś, opiekun próby phm Aleksandra Prena.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella