Rozkaz L. 1/2016

Rozkaz L. 1/2016

Rozkaz L. 1/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

8 Styczeń 2016 r.

Rozkaz L. 1/2016

2. Hufiec

2.1. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Patrycję Jabłońską Szefem Reprezentacji Hufca ZHP Rumia na Zlot INTERCAMP – 2016 z dniem 08.01.2016 r.
2.2.2. Mianuję pwd. Dawida Zdrojewskiego Szefem Zespołu Promocji Hufca ZHP Rumia z dniem 08.01.2016 r.
2.2.3. Mianuję phm. Leszka Iwińskiego Komendantem Rajdu Lekcja Historii Cichociemni- 2016 z dniem 08.01.2016 r.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny próbnej gromadzie zuchowej działającej w Redzie, przyjmuję w poczet gromad hufca i nadaję jej numer 28.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji hm. Magdalenę Jaks z funkcji drużynowej 20 RDHZB z dniem 08.01.2016r.
3.3.2. Mianuję pwd. Dawida Zdrojewskiego drużynowym 20 Redzkiej Drużyny Harcerskiej Czarnych Beretów „ Reaktywacja” z dniem 08.01.2016r.

4. Kręgi

4.1. Nadanie imion, nazw
4.1.1. Na wniosek Kręgu Instruktorów harcerskich Czerwonych Beretów z dnia 12.12.2015 otwieram Kampanię Bohatera Kręgu „mjr. Kazimierza Śliwę „

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.01.2016 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:
Tomaszowi Karczewskiemu
HRZ Natalii Kalinowskiej
H.O Kindze Brulińskiej
H.O Dagmarze Dzięcielskiej
H.O Konradowi Piotrowskiemu
H.O Karolinie Perkowskiej

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.01.2016r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Januszowi Korczakowskiemu.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella