Rozkaz L. 2/2016

Rozkaz L. 2/2016

Rozkaz L. 2/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

04 Luty 2016 r.

Rozkaz L. 2/2016

  1. Hufiec

  1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Alicję Gawinęcką z funkcji członka zespołu współpracy zagranicznej z dniem 04.02.2016 r. i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2. Zwalniam phm. Leszka Iwińskiego z funkcji Komendantem Rajdu Lekcja Historii Cichociemni- 2016 z dniem 04.02.2016 r.

  1. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Pawła Radski Szefem Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych dniem 04.02.2016 r.

2.2.1. Mianuję pwd. Alicję Gawinęcką Komendantką Kursu Zastępowych z dniem 04.02.2016 r.

  1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 04.02.2016 r. Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w następującym składzie:

– hm. Bogdan Formella – Szef Sztabu

– phm. Tadeusz Kniaziew – członek / Zimowisko 11 HDCzB/

– phm. Mariusz Piotrowski – członek /Zimowisko w Łazach/

– pwd. Dagmara Dzięcielska – członek /Zimowisko 22 GZ/

-phm Janusz Korczakowski – członek / Zimowisko 5 WRDH/

-hm Zofia Borakowska – członek / Zimowisko 17 RDH/

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji H.O Mateusza Palach z funkcji drużynowego 7 RDH „Watra” z dniem 04.04.2016r.

3.3.2. Mianuję dh. Agnieszkę Borys drużynową 7 RDH „Watra” z dniem 04.04.2016r przydzielam opiekuna drużyny pwd. Monikę Maciaszek

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.02.2016 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

H.O. Filipowi Bardo

Ćwik Antoni Kreft

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella