Rozkaz L3/2016

Rozkaz L3/2016

Rozkaz L3/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 Marzec 2016 r.

Rozkaz L. 3/2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Alicję Gawinęcką Komendantką Rajdu Hufca ZHP Rumia z dniem 10.03.2016 r.
2.2 2. Mianuję pwd. Dawida Zdrojewskiego Komendantem Rajdu IBO z dniem 10.03.2016 r.
2.2.3. Mianuję pwd. Natalię Kalinowską członkiem zespołu ds. Współpracy Zagranicznej z dniem 10.03.2016 r.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 10.03.2016 r. Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w następującym składzie:
– hm. Bogdan Formella – Szef Sztabu
– phm. Tadeusz Kniaziew – członek / Zimowisko 11 HDCzB/
– phm. Mariusz Piotrowski – członek /Zimowisko w Łazach/
– pwd. Dagmara Dzięcielska – członek /Zimowisko 22 GZ/
-phm Janusz Korczakowski – członek / Zimowisko 5 WRDH/
-hm Zofia Borakowska – członek / Zimowisko 17 RDH/

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella