Rozkaz L5/2016

Rozkaz L5/2016

Rozkaz L5/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

12 Maj 2016 r.

Rozkaz L. 5/2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Alicję Gawinęcką z funkcji Komendantki Kursu Zastępowych z dniem 12.05.2016 r.
2.2 2.Zwalniam pwd. Dawida Zdrojewskiego z funkcji Komendanta Rajdu IBO z dniem 12.05.2016 r.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.3.1. Mianuję pwd. Monikę Maciaszek na funkcję Komendantki WWK z dniem 12.05.2016 r.
2.4. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 12.05.2016 r. Komisję Kasacyjną Hufca ZHP Rumia w następującym składzie:

– hm Janusz Bisior – przewodniczący
– phm Krzysztof Talar – członek
– phm Tadeusz Kniaziew – członek

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella