Rozkaz L6/2016

Rozkaz L6/2016

Rozkaz L6/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

9 Czerwiec 2016 r.

Rozkaz L. 6/2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm Patrycję Jabłońską z funkcji Szefa Reprezentacji Hufca ZHP Rumia na zlot w Czechach INTERCAMP – 2016
2.2.1. Zwalniam pwd. Pawła Radski z funkcji Szefa Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych dniem 09.06.2016 r.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Zofię Borakowską komendantką obozu 17 RDH , w Unieściu organizowanego w dniach od 04.07 do 15.07.2016
6.1.2. Mianuję pwd. Dagmarę Dzięcielską komendantką podobozu Kolonia Zuchowa , w Potęgowie organizowanego w dniach od 04.07 do 16.07.2016
6.1.3. Mianuję pwd. Tomasza Karczewskiego komendantem podobozu Harcerskiego , w Potęgowie organizowanego w dniach od 04.07 do 16.07.2016
6.1.4. Mianuję pwd. Maję Wesierską komendantką podobozu Wejherowo , w Potęgowie organizowanego w dniach od 04.07 do 16.07.2016
6.1.2. Mianuję hm Janusza Bisior komendantem podobozu Przygodowego , w Potęgowie organizowanego w dniach od 04.07 do 16.07.2016

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.06.2016 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Natalii Kwiatkowskiej opiekun próby phm Janusz Korczakowski

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella