Uchwała Nr 2/2017

Uchwała Nr 2/2017

Uchwała Nr 2/2017, z dnia 28 lutego 2017 r.

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej do dodatkowej składki zadaniowej członkowskiej na Harcerską Akcję Letnią

1. W dniu 28.02.2017 r Komenda Hufca ZHP Rumia podjęła uchwałę w sprawie naliczenia opłaty administracyjnej od Dodatkowej Składki zadaniowej Członkowskiej z Harcerskiej Akcji letniej w wysokości 5 % składki od wszystkich organizowanych form wypoczynku letniego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.02.2017 r.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Bogdan Formella

Pobierz druk uchwały Nr 2/2017.