Uchwała Nr 4/2017

Uchwała Nr 4/2017

Uchwała Nr 4/2017, z dnia 31 marca 2017 r.

1.Działając na podstawie § 46 i § 78 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, Komenda Hufca ZHP Rumia określa dodatkową składkę członkowską zadaniową dla Rajdu Hufca ZHP Rumia, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2017 w wysokości 35 zł od uczestnika, płatnej na konto hufca w banku Pekao SA nr konta 92 12405400 1111 0010 6320 8488 do dnia 4.04.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Bogdan Formella

Pobierz druk uchwały Nr 4/2017.