Uchwała Nr 1/2018

Uchwała Nr 1/2018

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 1 /2018 z dnia 1.03.2018 r.

w sprawie przekazania zysku Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody na poczet działalności statutowej Hufca

1. Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8) Statutu ZHP, Komenda Hufca ZHP Rumia zobowiązuje Harcerski Ośrodek Centrum Przygody do przekazania wypracowanego zysku na poczet działalności statutowej Hufca.

2. Zysk należy przekazać na rachunek bankowy ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia nr 92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 prowadzony w Banku Pekao SA.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 1/2018.