Uchwała Nr 4/2018

Uchwała Nr 4/2018

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie podziału zysku przekazanego na działalność statutową przez Ośrodek Centrum Przygody ZHP

1. Na podstawie § 52 ust.2 pkt. 8 Komenda Hufca ZHP Rumia dokonuje następującego podziału zysku przekazanego przez Ośrodek Centrum Przygody ZHP w wysokości 76 200,88 zł za rok 2017:
a) 10 000 zł na działania programowe i kształceniowe
b) 10 000 zł na mini-granty dla drużynowych na przedsięwzięcia programowe drużyn
c) 56 200,88 zł na rozbudowę budynku Domu Harcerza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 4/2018.