Uchwała Nr 1/2019

Uchwała Nr 1/2019

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie dofinansowań do kursów

1. Komenda Hufca ZHP Rumia podejmuje uchwałę odnośnie zasad dofinansowania na kursy dla członków Hufca ZHP Rumia:

• Kurs przewodnikowski i drużynowych: dla przybocznych do 55% dofinansowania, dla drużynowych do 40%
• Kolejny kurs drużynowych (np. druga metodyka) – do 50%
• Kurs podharcmistrzowski – do 50%
• Kurs Kadry Kształcącej – do 50%
• Kurs Kadry Programowej – do 50%
• Szkolenia do OKK i OKP – do 40%
• Inne kursy – rozpatrywane indywidualnie.

2. Komenda Hufca ZHP Rumia zastrzega prawo do zmiany kryteriów w indywidualnych przypadkach.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 1/2019.