Uchwała Nr 5/2019

Uchwała Nr 5/2019

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 5/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie dodatkowej składki zadaniowej na Rajd Hufca ZHP Rumia

1. Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8) Statutu ZHP, Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej oraz Uchwały Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 10/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej Komenda Hufca ZHP Rumia określa dodatkową składkę członkowską zadaniową na Rajd Hufca ZHP Rumia, którego organizatorem jest Hufiec ZHP Rumia w wysokości 30 złotych od:
A) uczestnicy przedsięwzięcia 30 zł
B) kadra 0 zł


2. Dodatkową składkę członkowską zadaniową należy przekazać na rachunek bankowy ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia 92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 prowadzony w Banku Pekao SA do dnia 10.04.2019r. włącznie.

3. W treści operacji bankowej należy podać informację: Dodatkowa składka członkowska zadaniowa na Rajd Hufca ZHP Rumia oraz podać nr jednostki i ilość osób lub imię i nazwisko uczestnika i nr jednostki.


4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 5/2019.