Uchwała Nr 2/2020

Uchwała Nr 2/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie rekomendowania osób do zarządzania Stanicą Harcerską
w Potęgowie, gm. Linia, w ramach Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej

1. W związku z Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie użyczenia Stanicy Harcerskiej w Potęgowie, gm. Linia i przekazanie w zarządzanie przez Fundację Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Komenda Hufca, do zarządzania Stanicą Harcerską w Potęgowie w ramach Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej, rekomenduje powołanie nw. instruktorów na funkcje w Oddziale Fundacji:
– Komendant Oddziału: hm. Mariusz Piotrowski
– Skarbnik Oddziału: hm. Patrycja Jabłońska


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 2/2020.