Uchwała Nr 6/2020

Uchwała Nr 6/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 6/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku przekazanego na działalność statutową
przez Ośrodek Centrum Przygody ZHP

1. Na podstawie § 52 ust.2 pkt. 8 Komenda Hufca ZHP Rumia dokonuje następującego podziału zysku przekazanego przez Ośrodek Centrum Przygody ZHP w wysokości 46 727,64zł za rok 2018:
a) 20 000 zł na bazę w Potęgowie
b) 6 000zł na działania programowe i kształceniowe
c) 20 727,64 zł na rozbudowę budynku Domu Harcerza.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
phm. Patrycja Jabłońska


Pobierz druk uchwały Nr 6/2020.