Uchwała Nr 7/2020

Uchwała Nr 7/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 7/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwał 4/2018 oraz 6/2020

1. Na podstawie § 52 ust.2 pkt. 8 Komenda Hufca ZHP Rumia dokonuje zmiany w treści uchwał 4/2018 oraz 6/2020:
a) zmienia się przeznaczenie środków przekazanych na rozbudowę Domu Harcerza – Komenda Hufca postanawia przeznaczyć te środki na działalność statutową hufca.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 7/2020.