Uchwała Nr 8/2020

Uchwała Nr 8/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 8/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wniosku do Rady Chorągwi Gdańskiej ZHP o ulgę w podstawowej składce członkowskiej na 2021 rok

§ 1

Działając w oparciu o punkt 12 Uchwały nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP w związku z Uchwałą nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r., Komenda Hufca ZHP Rumia, po konsultacji z drużynowymi, wnioskuje do Rady Chorągwi Gdańskiej o udzielenie ulgi wszystkim członkom ZHP z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Rumia w wysokości
1. 3,00 zł. kwartalnie w części należnej hufcowi
Tym samym składka członkowska dla członka Hufca ZHP Rumia będzie wynosić 33,00 zł kwartalnie.

§ 2

Komenda Hufca informuje, że w związku z zawnioskowanymi ulgami źródłem finansowania działalności hufca będą:
1. dotacje z Gmin Rumia i Reda, darowizny od sponsorów i składki zadaniowe.
2. źródłem finansowania działalności podstawowych jednostek organizacyjnych będą: składki zadaniowe, darowizny od sponsorów oraz wpływy z 1% i z ROHIS.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 8/2020.