Uchwała Nr 9/2020

Uchwała Nr 9/2020

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 9/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2021

§ 1

Działając w oparciu o § 52 ust. 2 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Rumia zatwierdza i przyjmuje budżet na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 9/2020.