Uchwała Nr 1/2021

Uchwała Nr 1/2021

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 1/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie dodatkowej składki zadaniowej na Obóz w Siemianach

§ 1

Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8) Statutu ZHP, Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej oraz Uchwały Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 10/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej Komenda Hufca ZHP Rumia określa dodatkową składkę członkowską zadaniową na obóz Szczepu Reaktywacja w Siemianach, którego organizatorem jest Hufiec ZHP Rumia w wysokości:

A) Harcerze jadący na 7 dni – 700zł
B) Harcerze jadący na całość obozu – 1100zł
C) Wędrownicy – 600zł
D) Kadra – 0zł

§ 2

Dodatkową składkę członkowską zadaniową należy przekazać na rachunek bankowy ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia (nr konta) 92 1240 5400 1111 0010 6320 8488 prowadzony w Banku Pekao SA do dnia 11 czerwca 2021 roku włącznie.

§ 3

W treści operacji bankowej należy podać informację: Dodatkowa składka członkowska zadaniowa (lub DSCZ) na Obóz Szczepu Reaktywacja w Siemianach oraz podać nr jednostki i ilość osób lub imię i nazwisko uczestnika i nr jednostki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 1/2021.