Uchwała Nr 6/2021

Uchwała Nr 6/2021

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 6/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca ZHP Rumia

§ 1

Komenda Hufca ZHP Rumia działając na podstawie §44 ust. 1 Statutu ZHP, w związku z ustaniem członkostwa na podstawie §24 pkt. 4) Statutu ZHP, uzupełnia swój skład i powierza funkcję Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą pwd. Dagmarze Dzięcielskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 6/2021.