Uchwała Nr 7/2021

Uchwała Nr 7/2021

Uchwała Komendy Hufca ZHP Rumia

Nr 7/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie kadry hufca na bazie w Potęgowie w trakcie HAL 2021

§ 1

Komenda Hufca ZHP Rumia działając na podstawie §52 ust. 8 Statutu ZHP, zwalnia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie kadrę hufca ZHP Rumia w trakcie HAL 2021 na bazie w Potęgowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Rumia
hm. Patrycja Łukawska


Pobierz druk uchwały Nr 7/2021.